Prosedyrekoder

AKUTT BRUDD OVEREX

WDAL05 Infiltrasjonsanestesi
WDAL06 Ledningsanestesi
WBGM00 Intravenøs injeksjon av legemiddel

SKULDER OG OVERARM

TNB30 CC og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb25
NBH00 Reposisjon av skulderlux
TNB33 Gips (inkl. tillaget ortose) + Lb75
TNB11 Celeston i skulder+ Lb75

Skulderlux: WBGMOO + NBHOO + TNB30 + (202 + Lb25)

ALBUE OG UNDERARM

TNC33 Gips (plast/kalk)+ Lb75
TNC30 CC og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb25
NCH00 Reponere albue (luksasjon og pulled elbow)
NCJ04 Lukket reposisjon av skaftfraktur av radius + Lb75
NCJ06 Lukket reposisjon av skaftfraktur av radius og ulna + Lb75

HÅNDLEDD OG HÅND

TND33 Gips (plast/kalk)+ Lb75
TND30 CC og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb75
TND39 Fingerkobling, dropfingerskinne, fingertape o.a. + Lb25
NCJ05 Reposisjon av distal radiusfraktur + Lb75
NCJ07 Reposisjon av distal fraktur av radius og ulna + Lb75
NDH10 Reposisjon av luksasjon av annet ledd i hånd + Lb25
NDJ02 Reposisjon av metakarpfraktur + Lb75
NDJ03 Reposisjon av fingerfraktur + Lb75

Eksempler på koder m/regningskort i parentes:
Udislosert dist. radius: TND33 + (202 + Lb75)
Reponere distal radiusfraktur: WDAL05 + NCJ05 + TND33 + (202 + Lb75)
Reponere distal antebrachiifraktur: WDAL 05 + NCJ07 + TND33 + (202 + Lb75)
Reponere metacarpfraktur: WDAL06 + NDJ02 + TND32 + (202 + Lb75)
Reponere dislosert finger og fingerkobling: NDHlO + TND39 + (202 hvis rtg + Lb25)

AKUTT BRUDD UNDEREX

WDAL05 lnfiltrasjonsanestesi
WDAL06 Ledningsanestesi
WBGM00 Intravenøs injeksjon av legemiddel

HODE OG HALS

TED00 Lukket reposisjon av kjeveluksasjon

HOFTELEDD OG LÅR

NFH20 Lukket reposisjon av proteseluksasjon i hofteledd

KNE OG LEGG

TNG33 Gips inkl. lage leggortose + Lb75
NGH10 Reposisjon av patellaluksasjon
TNG31 Kneortose + Lort-ut (kr 1500)

ANKEL OG FOT

TNH33 Gips+ Lb75
TNH30 Kompresjon og andre bandasjer+ Lb25
TNH31 Ankelortose + Lb75
TNH39 Tape ankel, fot og tær + Lb25
NHJ08 Reposisjon av tå + Lb25
NHJ02 Grovreponere ankel

Reponere tå m/ledning og tape: WDAL06 + NHJ08 + TNH39 + (202 + Lb25)
Grovreponere ankel m/i.v. og gips: WBGMOO + NHJ02 + TNH33 +(ikke egenandel og forbruksmateriell v/innleggelse i OUS)

FORBRUKSMATERIELL:

All gips: Lb75
Ankelortose: Lb75
Ankeltape: Lb50
Elastisk bind: Lb50
CC: Lb25
Fingerkobling: Lb25
Drop:fingerskinne: Lb25
Tape tå/finger: Lb25

AKUTT SÅR

WDAL05 Infiltrasjonsanestesi
WDAL06 Ledningsanestesi
WBGM00 Intravenøs injeksjon av legemiddel
TQX40 Suturfjerning
WAGX09 Vaksinasjon

OVEREKSTREMITET

QCB00 Sutur
QCA10 Incidere abscess
QCD00 Sårskift på brannskade
QCC00 Fjerne fremmedlegeme
NDL41 Sutur av ekstensorsene
QCB99 Annen kirurgisk sårbehandling
TNB30 Myk bandasje på skulder eller overarm
TNC30 Myk bandasje på albue eller underarm
TND30 Myk bandasje på håndledd eller hånd

Sy kutt inkl tetanus: WDAL05(inf.)/WDAL06(1edn.) + QCBOO + WAGX09 +materiell+ Ltetabo
Incidere abscess: WDALOS + QCAlO + TNB/C/D30

HODE OG HALS

QAB00 Sutur
QAA10 Incidere abscess
QAD00 Sårskift på brannskade
QAC00 Fjerne fremmedlegeme
QAB99 Annen kirurgisk sårbehandling på hode eller hals
QBB00 Sutur
QBA10 Incidere abscess
QBD00 Sårskift på brannskade
QBC00 Fjerne fremmedlegeme
QBB99 Annen kirurgisk sårbehandling på trunkus
UJH02 Anoskopi

UNDEREKSTREMITET

QDB00 Sutur av hud på underekstremitet
QDA10 Incidere abscess
QDD00 Sårskift på brannskade
QDC00 Fjerne fremmedlegeme
QDB99 Annen kirurgisk sårbehandling på underekstremitet
TNF30 Myk bandasje på hofte eller lår
TNG30 Myk bandasje på kne eller legg
TNH30 Myk bandasje på ankel eller fot

Sy kutt inkl tetanus: WDAL05(inf.)/WDAL06(1edn.) + QDBOO + WAGX09

BRUDDKONTROLL

WDAL05 Infiltrasjonsanestesi
WDAL06 Ledningsanestesi
TQX40 Suturfjerning

SKULDER OG OVERARM

TNB30 CC og andre bandasjer (myk bandasje)+ Lb25
TNB33 Gips (inkl. tillaget ortose) + Lb75

ALBUE OG UNDERARM

TNC33 Gips (plast/kalk inkl. tillaget ortose) + Lb75
TNC30 CC og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb25
TND33 Gips (plast/kalk inkl. aktivitetsskinne) + Lb75
TND30 CC og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb25
TND39 Fingerkobling, dropfingerskinne
NDU39 Fjerne ex. fix.
NDU99 Pinnefjerning

KNE OG LEGG

TNG33 Gips (plast/kalk inkl. lage leggortose) + Lb75
TNG31 Kneortose (husk kr 1500 på regningskortet)

ANKEL OG FOT

TNH33 Gips+ Lb75
TNH30 Kompresjon og andre bandasjer (myk bandasje) + Lb25
TNH31 Ankelortose + Lb75
TNH39 Tape ankel, fot og tær + Lb25

HUSK BANDASJEMATERIELL I REGNINGSKORTET!