wikipedia

Generelt

Skadelegevakten i Oslo er i dag Norges største i sitt slag. Her arbeider det rundt 40 leger, 70 sykepleiere og gipsteknikere, samt annet personell. Innholdet på skadelegevakten.no er en referanse for leger på vakt og brukes daglig i arbeidet med skadebehandling ved seksjonen.

Historie

Bildet over viser Templo de la Sagrada Familia (Den hellige families kirke) i Barcelona. Seks arbeidsomme leger ved avdelingen hentet høsten 1999 inspirasjon til metodeboken i skyggen av dette mektige byggverk. Første utkast ble nedtegnet på servietter rundt en panne paella. Fire år senere kunne Knut Melhuus som leder for avdelingen presentere første utgave i 2003. Boken er revidert og lagt til nye kapitler siden den gang. Under bokens 10-års jubiléum i 2013 fortsatte dugnadsarbeidet da en av legevikarene kunne bidra til å samle alt arbeidet i en publiseringsløsning på nett som gjorde det enklere for avdelingen å holde både innholdet og personellet kontinuerlig oppdatert. Det var et mål i seg selv at boken kunne fungere som en lett tilgjengelig referansekilde i skadebehandling også utenfor legevaktens vegger.

Oppdatering

Templo de la Sagrada Familia er tegnet av Antoinio Gaudi og ble påbegynt i 1884. Etter over hundre års arbeid har man fortsatt ikke kommet halveis i byggingen. I likhet med denne kirken skal metodeboken i skadebehandling aldri fullføres. Rutiner endres og nye kapitler kommer til hver eneste måned. Antonio Gaudi’s livsverk hører hjemme i en metodebok for skadebehandling. Han ble påkjørt og drept av trikken i Barcelona i 1926.

Forbehold

Denne utgivelsen er beregnet på personer med bestått embetseksamen i medisin. Selv om store anstrengelser er gjort for å sørge for at innholdet er uten feil, er det viktig å merke seg at man må basere kliniske avgjørelser på selvstendige faglige vurderinger og eget skjønn, jf. helsepersonelloven § 4. Eventuelle forslag til korreksjoner av innholdet mottas med takk.